Tải về
Vị trí hiện tại : Caheo tv > kho dữ liệu > 日林斯基 Nhóm

日林斯基

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
BOS Premier League
CÚP C1 CHÂU ÂU
Europa League
UEFA ECL
BOS Cup
thứ
nhóm
trùng
Thắng/
Vẽ/thua
In/ out
điểm
1
20
15/4/1
40/12
49
2
21
13/4/4
45/20
43
3
20
9/8/3
30/16
35
4
20
10/3/7
30/21
33
5
21
10/2/9
27/33
32
6
21
8/4/9
21/24
28
7
20
7/5/8
23/20
26
8
20
6/5/9
25/39
23
9
21
6/4/11
32/35
22
10
21
7/1/13
24/44
22
11
20
6/2/12
16/28
20
12
21
4/2/15
20/41
14
13
1
0/1/0
0/0
1
14
1
0/1/0
0/0
1
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy